top of page

Kapacitetet & Sherbimet

 

Kthella mbeshtetet ne teknologjine me te fundit, njerezit me te pergatitur dhe bashkepunimit te ngushte per te dhene zgjidhje te perparuara ne fusha te ndryshme.

 

Ne mund te ndihmojme ju te arrini rezultate, kosto te reduktuara, she sherbime eficente. Me ekspertizen e provuar ne ndertim dhe inxhinjeri civile, zhvillim dhe projektim pronash te patundshme. Kthella eshte nje partner qe mund ta besoni.

Inxhinjeri Civile
Manaxhim Ndertimi

Kthella nderton projekte infrastrukture per civilet ne te gjithe Shqiperine

Udheheqja e eksperteve te Kthelles ndihmon klientet te arrijne qellimet e tyre te ndertimit.

Ndertim

Kthella ofron sherbime gjithperfshirese ndertimi klienteve te sektorit privat apo publik.

Projektim Inxhinjerik

Skuadra e inxhinjereve tane specialiste ndodhet pas cdo suksesi te "Kthella".

bottom of page