top of page
Anchor 1

Projektet Nder Vite

 

 

Shoqeria jone gjate ketyre viteve ka ushtruar veprimtarine e saj ne fushen e ndertimit ku ka kryer ndertime civile, rikonstruksione dhe mirembajtje objektesh ne godina civile e industriale pa perjashtuar ketu dhe rikonstruksionin e disa rrugeve e veprave vaditese si dhe shperndarje e energjise per ndriçim brenda qendrave administrative.

 

 

Gjate gjithe aktivitetit te shoqerise sone nuk kemi patur asnje reklamim negativ nga subjekte publike apo private per punimet e kryera gjate ketyre viteve, pasi punimet e kryera sipas objekteve jane realizuar me cilesi te mire, ne kushte te plota teknike e ne perputhje me projektet e miratuara duke respektuar te gjitha standartet qe jane sot ne fuqi. 

Konstruksion Tek i Cili Mund te Mbeshtetesh

Ketu gjendet lista e objekteve te ndertimit te perfunduara nga Kthella Sh.p.k
-Punime ne ndertim rrugesh, betoni dhe beton armeje, elektrike, HEC etj

Nje nga projektet me te medha dhe gjithe perfshirese qe firma jone ka marre persiper, nje pune me te vertete e madhe, nje investim prej 180 000 000 lekesh per ndertimin e infrastukrures.

Investitori: AYDINER  INSAAT SA

Viti: 2014

-Rikonstruksion (Sistemim-Asfaltim) i rruges Balldre-Torovice Loti I-re


Ky ishte nje projekt tjeter gjitheperfshires Projekti kishte vleren 59 548 340 leke dhe u investua nga komuna Balldre 

Viti 2013

-Rehabilitim i kanalit ujites Sheshaj-Jezull, bashkia Rreshen


Ky projekt u financua nga MADA Tirane me nje vlere prej 18 900 041 lekesh 

Viti: 2013

-Rehabilitim i kanalit ujites Kurbnesh, Selite


Investitori i ketij projekti eshte "MADA Tirane" me nje vlere prej 9 493 774 lekesh

Viti 2013

-Ndertim i shkolles se re 9-vjeçare Adriatik


Ky projekt u financua nga komuna

'Fushe Kuqe' me nje vlere prej 40 564 732 lekesh per ndertimin e shkolles se re 9 vjecare.

 

Viti: 2013

-Sistemim -Asfaltim i rruges se varrezave Gurez


Ky eshte nje tjeter projekt i financuar nga komuna "Fushe kuqe". Vlera e ketij projekti arrin ne 36 457 178 lek.

 

Viti 2013

-Rikonstruksion dhe shtese godine ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Puke


Investitori i ketij projekti eshte Gjykata e rrethit Puke duke investuar 30 796 178 lek.

Ky projekt u perfundua ne vitin 2013.

-Ndertimi i shkolles profesionale Shen Jozefi Punetore


Shkolla profesionale u investua nga "Dioqeza Rreshen" me nje vlere prej

250 000 000. Nje nder projektet qe ndihemi krenare. 

 

Viti: 2013

-Rikonstruksion i godinave te shkolles se mesme te bashkuar dhe ambjenteve sportive ne fshatin Gjegjan


Ky projekt u financua nga komuna 'Gjegjan' me nje vlere prej 28 544 237, i cili u mbarua ne vitin 2013.

-Sistemim asfaltim rruge auto Troje


Fondet per realizimin e ketij projekti u mundesuan nga bashkia Kthelle, duke financuar nje vlere prej 34 467 155 lek, ky projekt u perfundua ne vitin 2013.

-Ndertim rruga Kthelle e Eper-Varreza


Ky projekt u financua nga komuna Selite duke rrumbullakosur nje vlere prej

27 000 000 lek, i cili u perfundua ne vitin 2013.

-Sistemim-Asfaltim i rruges kryesore Reps dhe sistemimi i sheshit qyteti Reps


Fondet per kete projekt u investuan nga Komuna Orosh duke investuar nje vlere prej 2 679 307 lek dhe u perfundua ne vitin 2013.

-Sistemim-Asfaltim i rruges Perroi Zeze-Varreza Zeze


Komuna Nikel ishte investuesi i ketij projekti duke investuar nje vlere prej

6 100 080 lek, per kete projekt i cili u perfundua ne vitin 2013.

-Rikonstruksion i garazheve per zyra dhe ambjente mesimdhenje per departamentin e agromjedisit dhe ekologjise (faza I-re)


Investitori i ketij projekti ishte Universiteti Bujqesor Tirane duke investuar nje vlere prej 21 180 155 lek dhe ky projekt u mbarua ne vitin 2013.

-Sistemime, ndertim trotuaresh dhe lulishtesh Rreshen


Ky projekt u financuan nga Bashkia Rreshen, me nje vlere prej 6 224 195 lek, projekt i cili u perfundua ne vitin 2012.

-Sistemim-Asfaltim rruga Kasalla fshat Fushe Kruje


Ky projekt u investua nga bashkia 'Fushe Kruje' me nje vlere prej 5 991 134 ne vitin 2012.

-Sistemim gjelberim i sheshit para pallatit te beqareve ne qytetin Fushe Kruje


Investuesi i ketij projekti ishte Bashkia Fushe Kruje duke investuar nje vlere prej 1 400 000 lek ne kete sistemim ne vitin 2012.

-Rehabilitim i objekteve rreth sheshit Abat Doçi


Ky projekt u financua nga Bashkia Rreshen me nje vlere prej 2 477 286 lek ne vitin 2012.

-Rehabilitim i zonave rreth pallateve dhe rrethim i ambulances A1 Malaj


Investitori i ketij projekti ishte Bashkia Rreshen  duke investuar nje vlere prej

 1 990 524 lek ne vitin 2012

bottom of page